Giya sa Pagbatok sa Kemikal

Prefix A

Ngalan sa Kemikal

Kondisyon sa Temperatura Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Acetic Acid 21°C N O O
Acetone 21°C O O O
Alkohol • Ethyl 21°C O O O O
Alkohol • Methyl 21°C O O O O
Aluminum Fluoride 21°C N O O
Aluminum Hydroxide O O
Ammonia Gas O O O O
Ammonia Liquor 21°C O N
Ammonium Carbonate 1% & 5% 21°C O
Ammonium Chloride 10% nga Solusyon Nagabukal O
Ammonium Nitrate O
Aniline 3% Concentrated Crude 21°C O O O
Aqua Regia N N O
Arsenic Acid O O

Prefix B

Ngalan sa Kemikal

Temperatura nga kahimtang Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Beer O O
Asukal sa Beet O
Benzene 21°C O O N O
Benzoic Acid 21°C O O
Bensol INIT O
Boracic acid 5% N O
Borax 5% INIT N O O
Brake Fluid O O O
Brine • Acid N O O O
Bromic Acid N N N N
Tubig nga Bromine O
Butyric Acid 5% O
Butyl Acetate O N N
Butyl Acrylate N

O = OK, N = DILI

Prefix C

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Calcium Carbonate 21°C O O
Calcium Chlorate Dilute nga Solusyon 21°C O O
Calcium Hydroxide Nagabukal O O O O
Calcium Hypochlorite 21°C O N
Ang Calcium Sulfate Saturated 21°C O
Carbon Bisulphide O N N
Carbon Dioxide O O O
Carbon Disulfide O N N
Carbon Tetrachloride Pure Aqueous nga solusyon 5 ~ 10% 21°C O N N N
Chlorine (5% sa CCI4) N
Chlorine (Basa) N N
Tubig nga Chlorine O
Chlorine Gas ( Dry ) 21°C O N N
Chloracetic Acid 21°C O
Chlorobenzene O N N
Chloroform 21°C N N N
Chlorosulfonic Acid N N N
Chromic Acid 50% Com.( Cont. SO3 ) N O O
Cider 21°C O
Citric Acid O O O
Lana sa lubi O O
Copper O O
Copper Chloride 5% Nasamok 21°C O
Copper Cyanide O
Copper Nitrate O
Cresol N O
Copper Sulphate Saturated Solution

Nagabukal

O
Cupric Sulfate O
Cyclohexane N N

O = OK, N = DILI

Prefix D

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

Paghinulsol

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Mga detergent O O O O
Solusyon sa Detergent ( Bug-at nga Katungdanan ) N O
Pagpalambo sa Solusyon 21°C O
Dextrin O O O
Diethylamine 21°C O O
Diethyl Ether 21°C O

O = OK, N = DILI

Prefix E

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

Paghinulsol

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Ethyl Acetate O N O
Ethyl Chloride 21°C N
Ethylamine O O
Ethylene Chloride 21°C O N N
Ethyl Ether N N
Ethylene Glycol O O O O

O = OK, N = DILI

Prefix F

Ngalan sa Kemikal

Pagkontrisyon sa Temperatura Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Ferric Chloride 1% nga Solusyon Sa gihapon 5% nga Solusyon Sa gihapon N O O
Ferric Chloride 50% N O O
Ferric Nitrate O O
Ferrous N O O
Formalin 40% nga Solusyon O
Formaldehyde O N O
Formic Acid 10% Concentrated N O N
Fruit Juices Pulp O O O
Lana sa Sugnod 21°C O O O O

O = OK, N = DILI

Prefix G

Ngalan sa Kemikal

Kondisyon sa Temperatura Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Gasolina 21°C O O N N
Glucose O O
Glycerol O O O

O = OK, N = DILI

Prefix H

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Hydrogen Peroxide 21°C N O O
Hydrogen Sulfide O O O

O = OK, N = DILI

Prefix I

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Tinta O
Iodine O
Isooctane N O N N

O = OK, N = DILI

Prefix nga J

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Jet Fuel 21°C O O O

O = OK, N = DILI

Prefix K

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Kerosene 21°C O O N O

O = OK, N = DILI

Prefix L

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Lactic acid 80% O N O O
Lana sa mantika

O

O O
Lead Acetate O O
Ligroin 21°C O
Apog nga Sulfur 21°C O
Lana sa Linseed 21°C O O O O
Lubricating Oil 21°C O O O O

O = OK, N = DILI

Prefix M

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Magnesium N O O
Magnesium Chloride 1% & 5% gihapon 21°C O
Manganese Sulfate INIT N O
Mercuric Chloride Dilute Solutions O O
Mercuric cyanide O O
Mercuric Nitrate O O
Methanol 21°C N O
Methyl Chloride N N
Methyl Ethyl Ketone 21°C O N O
Methyl Sulfuric Acid O O
Gatas • Presko o Asim INIT O O
Mineral Oil 60°C O O O O
Mga Espiritu sa Mineral O O
Molasses 60°C O O O
Lana sa Motor 21°C O O O O

O = OK, N = DILI

Prefix N

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Nickel N O O
Solusyon sa Nickel Chloride 21°C O
Nitric Acid 21°C N N O
Nitrous Acid 5% nga Solusyon 65°C N
Nitrous Oxide 21°C O

O = OK, N = DILI

Prefix O

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Lana • Linseed O O O
Lana • Mineral O O O
Lana • Olibo O O O
Gikonsentrar sa Oleic Acid 21°C O O
Oleomargarine O O O
Oxalic Acid 21°C O O
Ozone 21°C N O N

O = OK, N = DILI

Prefix P

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Palmitic Acid O
Paraffin Init N
Paraffin Bugnaw O
Perchloric Acid 21°C O O
Perchlorothylene N N N
Petroleum Ether N
Phenol N N O
Phosphoric Acid 21°C N O O
Mga Solusyon sa Litrato O O O O
Polyvinyl Acetate 21°C O O
Potassium O O O
Potassium Bromide 21°C O O O
Potassium Carbonate 1% Potassium Carbonate 21°C O O
Potassium Chlorate 1% & 5% 60°C O O
Potassium Hydroxide 21°C O O
Potassium permanganate N O O

O = OK, N = DILI

Prefix S

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Pilak nga Cyanide O
Silver Nitrate O O
Sodium Bicarbonate Tanan nga Konsentrasyon 5% Sa gihapon 60°C O O
Sodium Carbonate 60°C O O
Sodium Fluoride O O
Sodium Hydroxide 60% N O O O
Sodium Hypochlorite ( 5% Cl ) N O O
Sodium Nitrate O O
Sodium Sulfate Tanan nga Konsentrasyon 21°C O O
Stannic Chloride Saturated Solution 60°C N O O
Stearic Acid 21°C O O O
Sugar nga Juice 60°C O
Sulfamic Acid 20% 21°C N O
Sulfate nga Alak 21°C O O
Sulfur 60°C O O O
Sulfur Chloride 21°C O
Sulfur dioxide 21°C O O O
Sulfuric Acid 50% 60°C N O O
Sulfuric Acid 70% 60°C N N O

Prefix T

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Tannic Acid 60°C O O
Tartaric Acid 60°C O O
Toluene 21°C O N N
Kamatis nga Juice O O O
Transformer Oil 21°C O O O
Turpentine 100% O N N

O = OK, N = DILI

Prefix U

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Urea O O O O

O = OK, N = DILI

Prefix nga W

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Tubig O O O O
bino O O O O

O = OK, N = DILI

Prefix Z

Ngalan sa Kemikal

Temperatura

kahimtang

Mga Materyal sa Belt
ACETAL NYLON P .E . P .P .
Zinc Chloride / Sulfate N O O
Zinc Sulfate Saturated Solution 25%

21°C

O

O = OK, N = DILI